-1
archive,paged,tax-portfolio_category,term-business,term-85,paged-3,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

le Noir

EN
The building is located at the intersection of ‘Rruga e Kavajës’ & ‘Rruga e Bogdanëve’. It is an existing, two-storey building, which currently has mixed functions. The complete project envisages a restaurant on the ground floor and a hotel upstairs.
The entrance to the restaurant is in the south-west corner of the building. The basic materials used are brick and wood to create a warm environment. The project takes advantage of the fact that the openings on the ground floor are large and have a relationship with the outdoors. Most tables are placed next to windows, but there are also more private spaces with various atmospheres.
AL
Objekti ndodhet në kryqëzimin mes Rrugës së Kavajës & Rrugës së Bogdanëve. Është një ndërtesë ekzistuese, dy katëshe, e cila për momentin ka funksione mikse. Projekti i plotë parashikon një restorant në katin përdhe dhe hoteleri në katin sipër.
Hyrja e restorantit është në këndin jug-perëndimor të objektit. Materialet bazë të përdorura janë tulla e druri për të krijuar një ambient sa më të ngrohtë. Është shfrytëzuar fakti që në katin përdhe hapjet janë të mëdha dhe kanë marrëdhënie me hapësirën e jashtme. Shumica e tavolinave janë vendosur pranë vetratave, por ka edhe hapësira më private me atmosfera të ndryshme.

BAR BRISTOL

EN

The area is located on “Ded Gjo Luli” street in front of the National Museum of History. The existing design consists of outdoor and indoor spaces. The inside is divided into two other spaces, the counter part, and the more intimate space at the top floor. The proposed project for the interior of the bar aims to increase the internal capacity, as well as to improve access and use on the outside. A new bar has been proposed according to standard dimensions to facilitate circulation and improve existing spaces, proposing new services. On the ground floor we can find the bar counter, as well as new seating elements and tables with longitudinal elements that enhance the interiors verticality. Also, the existing scale has been expanded, which is the difference in level between the counter space and the outside space. The existing greenery has been preserved in the upper part of the environment and the element of greenery has been further treated, both below and above. A study space has been added, facing the main glass facade that looks over the Museum, as well as armchairs to sit in a simple composition, preserving the spaces for circulation. The upper part contains a more intimate part of the whole environment, accompanied by more special lighting. The outside maintains its initial function, with the added value of now also offering and displaying food for the costumers.

AL

Ambjenti i trajtuar ndodhet në rrugën “Ded Gjo Luli” përballë Muzeut Kombëtar te Historisë. Projekti ekzistues i barit përbëhet nga ambjenti i jashtëm dhe ai i brendshëm. Pjesa brenda ndahet në dy hapësira të tjera, pjesa e banakut, dhe e hapësires më intime në pjesën e sipërme. Projekti i propozuar për interierin e barit synon shtimin e kapacitetit të brendshëm, si dhe në përmirësimin e aksesimit dhe përdorimit në pjesën jashtë. Në pjesën e brendshme propozohet vendosja e një bari të ri sipas përmasave standarte për lehtësimin e qarkullimit dhe përmirësimin e hapësirave ekzistuese, duke propozuar shërbime të reja. Në pjesën e poshtme propozohet vendosja e banakut, si dhe hapësira për tu ulur, me tavolina me elemente gjatësore që përshkrojnë interierin në gjatësine e tij. Po ashtu, ëshë zgjeruar shkalla ekzistuese që përbën ndryshimin e nivelit midis hapësires së banakut dhe hapësirës së jashtme. Në pjesën e sipërme të ambjentit është ruajtur gjelbërimi ekzistues dhe është trajtuar më tej elementi i gjelbërimit, si poshtë ashtu dhe lart. Është shtuar një hapësirë studimi, e drejtuar nga vetrata e xhamit, si dhe kolltukë për tu ulur në një kompozim të thjeshtë, duke ruajtur hapësirat për qarkullim. Pjesa e sipërme përbën një pjesë më intime te të gjithë ambjentit duke u shoqëruar dhe me ndriçime më të veçanta. Pjesa e jashme është propozuar për tu ulur klientët, si dhe për një bufe të vogël, nga e cila klientët mund të zgjedhin nga disa ushqime te ndryshme.

CENTRAL COFFEE

EN

This is an interior design project for a coffee shop. The place is compact with a regular rectangular floor plan and the entrance on one of the small sides. The counter and the toilet are positioned in the back of the area while the sitting area is positioned in the front next to the glass façade. This space is only lit by the one main façade facing the main road.
The interior adopts an industrial look with black steel. The main feature of this shop is the ceiling with its suspended elements. The entire area of the ceiling is covered in suspended translucent jars dropping at different levels from above. This feature continues on the exterior as well.

AL
Ky eshte nje projekt interieri per nje bar-kafe ku mund te porositesh ne dore ose te ulesh. Ambienti eshte i vogel dhe kompakt dhe ka nje planimetri te thjeshte drejtkendore me hyrjen dhe vetraten ne brinjen me te shkurter. Pjesa e banakut dhe e tualetit eshte e pozicionuar ne pjesen me fundore te hapesires ndersa pjesa e uljes eshte e vendosur ne afersi te vetrates. Hapesira ndricohet natyralisht nga kjo vetrate kryesore.
Interieri merr nje karakter industrial ku eshte perdorur shume hekuri i zi. Elementi kryesor ne kete dizajn eshte tavani me elemente te varur. Gjithe siperfaqja e tavanit eshte e veshur me kavanoze te varur ne tuba celiku te holle ne lartesi te ndryshme. Ky element vazhdon si brenda dhe ne hapesiren jashte lokalit.