24222
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-24222,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Le Bazal

EN

The project of this bar & restaurant consists in creating some special facilities that are easily connected to each other. The primary spaces are: the main courtyard, bar, restaurant and backyard.
The main outer courtyard has direct contact from the street, it also offers partial coverage with the metal structure covered with transparent glass, which is open at certain times of the year. The main function is the bar, but the space can be adapted to different activities.
The bar is the focal point that links the outside courtyard with the restaurant. The connection is made stronger by means of decorative elements such as lighting, textures, materials and colors used.
The restaurant has suitable spaces such as booths and the outer backyard which is a more secluded area, where the greenery is intertwined with the design.
The backyard offers a more intimate dining space, away from the noise and in the uncovered natural environment.
The restaurant is connected to the backyard by an arcade. This arcade creates a game of different shadows depending on the natural lighting while adding a different experience to the users of the space.

AL

Projekti i këtij bar-restoranti konsiston në krijimin e disa ambienteve të vecanta që lidhen lehtësisht me njëri-tjetrin. Hapësirat kryesore janë: oborri i jashtëm, bari, restoranti dhe oborri i pasëm.
Oborri i jashtëm kryesor ka kontaktin direkt nga rruga, ofron mbulim të pjesshëm me strukturën metalike të veshur me xham transparent, e cila në periudha të caktuara të vitit është e hapur. Funksioni kryesor është bari, por që mund të përshtatet me aktivitete të ndryshme.
Bari është pika fokale që lidh oborrin e jashtëm me pjesën e restorantit. Lidhja bëhet më e fortë me anë të elemetëve dekorativë siç janë ndriçuesit, teksturat, materialet dhe ngjyrat e përdorura.
Restoranti ka hapësira të përshtatshme siç janë booth-et dhe oborri i jashtëm i pasëm i cili është një zonë më e veçuar, ku është ndërthurur gjelbërimi me pjesën e dizajnit.
Oborri i pasëm, ofron një hapësirë më intime për ngrënie, larg nga zhurmat dhe në ambient natyral të pambuluar.
Nga restoranti te ky oborr kalohet përmes një harkade të çrregullt. Kjo harkadë krijon një lojë hijesh të ndryshme në varësi të ndriçimit natyral duke ofruar një eksperiencë të shtuar për përdoruesin.

Type

Bar & Restaurant

Year

2021

Location

Tirana, Albania

Category

Business, Interior