26114
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-26114,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Villa Martini

EN

The two proposed apartments are identical however, they have the option of enabling partial or complete privacy,
when adding greenery between the buildings. The long sides of the volumes are mostly directed to the south to
benefit from the sun exposure. The two identical objects are also placed back to back and with little displacement
from each other, closing almost completely on the northern side. Both buildings are connected through the
arrangement of external spaces, and depending on the greenery that will be placed, they can function as two
completely independent residences. Each of the objects has a small void in the volume, all surrounded by glass
and visible from the interior environments. This void plays the role not only of an intimate green space, but also
of creating a special visual relationship. The facilities have a clean, minimalist facade. The building has two main
materials: the concrete used in the clean monolithic walls on the northern faces of the buildings, and white graffiti
for the rest of the building. The monolithic concrete walls seem to create a wrap around the interior of the building.

AL

Dy banesat e propozuara janë identike, megjithatë, kanë një raport me njëri tjetrin që mundëson privatësinë e
pjesshme ose të plotë, në rast të shtimit të gjelbërimit mes objekteve. Faqet e gjata të volumeve janë drejtuar më së
tepërmi nga jugu për të përfituar diellin maksimal. Dy objektet identike janë gjithashtu të vendosur me shpinë dhe
me pak zhvendosje nga njëri tjetri, duke u mbyllur thuajse tërësisht ne anën veriore. Të dy objektet jane te lidhur
nëpërmjet sistemimit të hapësirave të jashtme, dhe në varësi të gjelbërimit që do të vendoset, mund të fuksionojnë
si dy banesa plotësisht të pavaruara. Secili nga objektet ka një zgavrim të vogel në volumetri, i rrethuar i gjithi me
xham dhe i dukshëm nga mjediset e brëndshme. Ky zgavrim luan rol jo vetëm të një hapesire të gjelbër intime,
por edhe krijimit të një marrëdhënieje të vecantë vizive. Objektet kanë një fasadë të pastër minimaliste. Dy janë
materialet e objekteve: betoni në dukje i përdorur në muret monolite të pastra në faqet veriore të objekteve, dhe
grafiato e bardhë për pjesën tjetër të objektit. Muret monolite të betonit duket sikur krijojnë një mbeshtjellë të
brëndësisë së objektit. Prania e vetratave është shumë e rëndësishme. Ato janë më të pranishme në faqet jugore dhe
lindore të objektit, pak më të rralla në anët perëndimomre të objektit dhe të pakta në faqet veriore.

Type

Individual Villa

Location

Tiranë, Albania

Year

2023

Category

Housing, Living