22388
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-22388,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

STUDIO APARTMENTS

EN

A studio apartment is an open space with no physical barrier between functions. The actual project comprises of 4 summer studio apartments housed within an existing building in the coastal town of Saranda. The area around the building has been designed as a garden space so that guests can make use of it. The internal and external spaces all flow within each other through the wide openings in the facade, therefore allowing for views and natural light to penetrate inside the living quarters.
Material wise, the building has been designed as a whole, featuring raw materials that emphasize the coastal character of the area. Each room however evokes a unique color palette.

AL

Një apartament pushimi është konceptualisht një hapësire pa barriera fizike midis funksioneve të ndryshme. Në projektin aktual gjenden 4 apartamente të tilla të pozicionuara në një godinë ekzistuese në qytetin bregdetar të Sarandës. Hapësira përreth godinës është kuruar si një oborr i cili mund të përdoret nga pushuesit. Ambienti i jashtëm dhe i brendshëm ndërthuren me njëri tjetrin në sajë të çarjeve në fasadë të cilat lejojnë gjithahstu pamje dhe dritë në hapësirat e brendshme.
Materialet e përdorura e tregojnë godinën si një e tërë dhe lidhen me karakterin bregdetar te zonës. Brendësia e dhomave paraqet të njëjtat materiale por me ngjyra të ndryshme duke i dhënë secilës një karakter unik.

Type

Studio Apartments

Year

2018

Location

Sarandë, Albania

Category

Housing, Living