23865
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-23865,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

SHKOLLA DRITAS

EN

The project that will be developed for the Dritas school is a construction from scratch. The new building is 2 floors above ground and takes a regular rectangular geometric shape. Orientation follows the orientation of the land to be built, ie Southeast – Northwest. The new school building will also include pre-school classes for children of different levels.
The building is 3773 m2. Outdoor courtyards and recreational spaces are of particular importance in this project where 460 m2 is the schoolyard, 360 m2 is the garden and 377 m2 is the accessible porch from the school. The school is transformed into an object of particular importance to the area because of the outdoor accommodation that can be accessed by residents. It includes a large public staircase that is interpreted as a public space. This staircase is located in the northern part of the building opposite the main entrance. In the following, a colonnade was created as a continuation of the sidewalk that can be used by community residents. In the south side of the building there is a green space.

AL

Projekti që do të zhvillohet për shkollën Dritas është ndërtim nga e para. Objekti i ri është 2 kate mbi tokë dhe merr një formë gjeometrike të rregullt drejtkëndore. Orientimi ndjek orientimin e tokës ku do të ndërtohet, dmth Juglindje – Veriperëndim. Ndërtimi i ri i shkollës do të përfshijë gjithashtu klasa për fëmijë parashkollor të niveleve të ndryshme.
Objekti në tërësi është 3773 m2. Oborret e jashtme dhe hapësirat rekreative kanë rëndësi të veçantë në këtë projekt ku 460 m2 është oborri i shkollës, 360 m2 është oborri i kopshtit dhe 377 m2 është veranda e aksesueshme nga shkolla. Shkolla kthehet në një objekt me rëndësi të veçantë për zonën në sajë të sistemimeve të jashtme që krijohen mund të aksesohen nga banorët e lagjes. Në to përfshihet një shkallë e madhe publike që interpretohet si hapësire publike. Kjo shkallë gjendet në pjesën veriore të objektit përballë me hyrjen kryesore. Në vazhdim është krijuar një kolonadë si vazhdimësi e trotuarit që mund të përdoret nga banorët e komunitetit. Në jug të objektit është lejuar hapesirë e gjelbër.

Category

Learning