23585
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-23585,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Reenvisioning Kamza’s City Center

EN

The site of this project is a promenade in the center of Kamza. The most important facilities are concentrated in this area.
The proposed intervention tends to give the city a real promenade, which will not be just a transitory road, but along it will have spots or squares, which will have different functions.
The promenade will be crossed by the bicycle lane along its entire length, which will not be straight, but at certain moments will deviate from the extension of the squares.
Vehicles will move in certain hours and in these cases will have a dedicated lane.
Proposed paving materials are durable and easily applicable.
High greenery includes trees of different types, while low greenery is a variety of grass and shrubs, which do not need much maintenance.

AL

Shëtitorja e propozuar ndodhet në qendër të qytetit të Kamzës. Në këtë zonë janë përqëndruar objektet me rëndësi më të madhe.
Ndërhyrja e propozuar tenton që t’i japë qytetit një shëtitore të mirëfilltë, e cila nuk do të jetë thjesht tranzitore, por përgjatë saj do ketë dhe spote apo sheshe, të cilat do kenë funksione të ndryshme.
Shëtitorja do përshkohet nga korsia e biçikletave në gjthë gjatësinë e saj, e cila nuk do jetë e drejtë, por në momente të caktuara do devijohet nga zgjatimi i shesheve.
Automjetet do lëvizin me orare të kufizuara dhe në këto raste do kenë një korsi të dedikuar.
Materialet e propozuara për shtrim janë rezistente dhe lehtësisht të aplikueshme. Gjelbërimi i lartë konsiston në pemë të llojeve të ndyshme, ndërkohë që gjelbërimi i ulët është bar dhe shkurre të ndryshme, të cilat nuk kanë nevojë për shumë mirëmbajtje.

Type

Urban Design

Location

Kamza, Albania

Year

2020

Category

Landscape, Urban Design