23827
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-23827,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Paskuqani Park

EN

Paskquan Park, located in the Municipality of Kamza, is a project that seeks to transform the life of the surrounding community, but also that of the city of Tirana. The project aims to improve the existing quality of the space, the functionality of which has been affected over the years due to informality. Following the new enlarged trace of the lake, new itineraries have been designed: for pedestrians, running and cycling.They have their starting point in 3 main entrances: 1 from the municipality of Kamza and 2 from the Municipality of Tirana which follow the existing main roads. The perimeter is definied by buffer zones made of greenery and small gardens. Alongside the buffer zone, the designed glades offer various landscapes and atmospheres giving the Park a new and special identity, different from the massivity of the constructions around it. The proposed activities in the park are:
The Waterfront, which aims to create a link between activities and the changing nature of the park; The Amphitheater, an ideal place for organizing large cultural, artistic activities with a capacity of 300 people; The Playground, which offers a wide range of inclusive activities; Sports Fields: for basketball, volleyball, tennis & football; Dog Park: with appropriate divisions according to the size of the quadrupeds; Various Installations, which aim at social and interactive integration as well as access to natural landscapes.

AL

Parku i Paskquanit, i pozicionuar në Bashkinë Kamëz ,është një projekt që kërkon të transformojë jetën e komunitetit përreth, por edhe të qytetit të Tiranës. Projekti synon të përmirësojë cilësitë ekzistuese të hapësirës, së cilës ndër vite, për shkak të informaliteteve i është cënuar funksionaliteti. Duke ndjekur gjurmën e re të zmadhuar të liqenit, janë projektuar shtigjet e reja kryesore: këmbësore, të vrapimit dhe pedalimit, të cilat pikënisjen e kanë në 3 hyrje kryesore: 1 nga bashkia Kamëz dhe 2 nga Bashkia Tiranë të cilat ndjekin rrugët ekzistuese kryesore.Zona buferike perimetrale me gjelbërim të lartë, kopshte të vogla me të mbjella apo çiltirat e projektuara, krijojnë lloje të ndryshme peizazhesh dhe atmosferash duke i dhënë Parkut një identitet të ri e të veçantë, ndryshe nga masiviteti i ndërtimit përreth tij. Aktivitetet e propozuara në park janë:
Waterfront-i, i cili synon të krijojë një lidhje midis aktiviteteve dhe natyrës së larmishme në park; Amfiteatri, një vend ideal për organizimin e aktiviteteve të mëdha kultutore, artistike me kapacitet 300 persona; Këndi i lojërave, i cili ofron një gamë të gjerë aktivitetesh gjithëpërfshiresë; Fushat Sportive: për basketball, volejboll, tenis & futboll; Parku i Qenve: me ndarjet e përshtatshme sipas përmasave të katërputroshave; Instalacionet e ndryshme, që në thelb kanë integrimin social e interaktiv si edhe qasjen ndaj peizazheve natyrore.

Location

Paskuqan, Albania

Type

Park

Year

2021

Category

Landscape, Urban Design