24202
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-24202,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

‘Kamëz e Re’ School

EN

“Kamëz e Re” school is located in Kamëz on “Kongresi i Manastirit” street, near the “Kamëz e Re” kindergarten. The school serves elementary cycles in the morning hours and the secondary cycle in the afternoon hours. The reconstruction project for the school consists in interventions in the interior of the school, the facade, in the improvement of the electrical systems, heating, cooling and lighting system and an addition in volume to best handle the capacity of the students who occupy it. This project proposes increasing the capacity of the school in number of classrooms, and an indoor gym environment to develop physical education schedules according to standards. Key changes that have occurred to the interior of the existing part of the school include the proposal for a skylight covering the existing atrium trail on the ground floor. This intervention was made to allow as much natural light as possible to penetrate into the school premises, especially in the hall, which had a lack of natural light. The facade has also changed, especially in the entrance area, making it more accessible to all students, while giving it a more aesthetic and inviting look for students of any cycle. The school as a whole has become more accessible, as in addition to the modification of the entrance ramp, it also offers an elevator in the lobby of the building, and has special facilities dedicated to children with disabilities.

AL

Shkolla “Kamëz e Re” ndodhet në Kamëz në rrugën “Kongresi i Manastirit”, pranë kopshtit “Kamëz e Re”. Shkolla i shërben cikleve 9 vjeçare në oraret e paradites dhe ciklit të gjimnazit në oraret e pasdites. Projekti i rikonstruksionit për shkollën konsiston në ndërhyrje në interierin e shkollës dhe në fasadë, në përmirësimimin e sistemeve elektrike, ngrohjes ftohjes dhe ndriçimit dhe në shtesë volumi për të përballuar më së miri kapacitetin e studentëve që e okupojnë. Kjo projekt ide propozon rritjen e kapacitetit të shkollës në numër klasash, dhe ambjent palestre të mbyllur për të zhvilluar oraret e edukimit fizik sipas standarteve. Ndryshimet kyçe që kanë ndodhur në interierin e pjesës ekzistuese të shkollës përfshijnë propozimin për një skylight që mbulon gjurmën ekzistuese të atriumit ne katin e parë. Kjo ndërhyrje ështe bërë për të lejuar sa më shumë dritë natyrale të depërtojë në ambjentet e shkollës, sidomos në pjesën e hollit, e cila kishte mungeëse te ndriçimit natyral. Fasada ka ndryshuar gjithashtu, sidomos në pjesën e hyrjes, duke e bëre më të aksesueshme për të gjithë studentët, duke i dhënë njëkohësisht një pamje më estetike dhe ftuese për studentët e çdo cikli. Shkolla në tërësi është bërë më e aksesueshme, pasi përveç modifikimit të hyrjes me rampë ofron dhe një ashencor në hollin e objektit, dhe ka ambjente të posaçme dedikuar fëmijëve me aftësi të kufizuar.

Type

Educational

Location

Kamëz, Albania

Year

2021

Category

Learning