26162
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-26162,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

H.D RESIDENCE

EN

In this project, the challenge lies in the reconstruction and adaptation of the existing condition with
the addition of volume. The existing object belongs to the typology of housing and services separated
respectively; service unit on the ground floor and a part on the first floor and the remaining space
accommodates an apartment unit for the Dervishi brothers. The service/residential ratio changes
slightly, adding some service units. Planimetric divisions come as a result of adapting to the current
constructive system, which often becomes a bit restrictive.
The facade comes as a wrap which “cleanses” the object from materials and attachments worn over
the years. The selected material is Alucobond in white, which, combined with the black aluminum
frames of the windows, creates a harmonious and calm facade. The residents’ entrance, located in
the center of the building, is highlighted on the facade by vertical wooden elements, which allow a
diffused light to enter the stairwell.

AL

Në këtë projekt, sfida qëndron në rikonstuksionin dhe përshtatjen e gjendjes ekzistuese me shtimin
e volumit. Objekti ekzsitues i përket tipologjisë së banimit dhe shërbimit të ndara përkatsisht; njësi
shërbimi në katin përdhe dhe një pjesë në katin e parë dhe hapësira e mbetur akomodon njësi
apartamenti për vëllezërit Dervishi. Raporti shërbim/banim ndryshon paksa, duke shtuar disa njësi
shërbimi. Ndarjet planimetrike vijnë si rezultat i përshtatjes me sistemin konstruktiv aktual, i cili
shpeshherë bëhet paksa kufizues.
Fasada vjen si një mbështjellë e cila “pastron” objektin nga materialet dhe shtojcat të konsumuara ndër
vite. Materiali i përzgjedhur është Alucobond-i në ngjyrë të bardhë, i cili i kombinuar me kornizimet
prej alumini në ngjyrë të zezë i vetratave, krijon një harmoni dhe fasadë të qetë. Hyrja e rezidentëve, e
vendosur në qendër të objektit, evidentohet në fasadë nga elementë vertikalë druri, që lejojnë futjen
e një drite difuze në hapësirën e shkallëve.

Type

Residential & Services

Location

Tirana, Albania

Year

2023

Category

Housing, Mixed-Functions