-1
archive,tax-portfolio_category,term-religious-architecture,term-287,stockholm-core-2.3.2,select-theme-ver-8.10,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

The mosque

EN

The cult object is located on the same square as the Splendor residence. The mosque comes as a
special request, to be built and developed on this land. The object extends along the entire length of
the square, and is composed of 3 cubic volumes, at the height of 1, 2 and 3 floors, which also coincides
with the dome.
The minaret and the entrance for men are located on the southern facade. Meanwhile, the entrance
for women is located on the eastern facade, where a concrete staircase leads to the hall on the second
floor. In terms of materiality, the texture of concrete in its natural state was used.
Large glass windows and those with ornaments are another element that completes the mosque in
its entirety.

AL

Objekti i kultit, ndodhet në të njëjtin shesh me rezidencën Splendor. Xhamia vjen si një kërkesë e
veçantë, për tu ndërtuar e zhvilluar në këtë truall. Objekti shtrihet në të gjithë gjatësinë e sheshit, dhe
kompozohet në 3 volume kubike, në lartësinë 1, 2 dhe 3 kate, i cili përkon edhe me kupolën.
Në fasadën jugore pozicionohet minarja dhe hyrja për burrat. Ndërkohë hyrja për gratë ndodhet në
fasadën lindore, ku nëpërmjet një shkallareje betoni drejtohen për në sallën e katit të dytë.
Për sa i përket materialitetit, është përdorur tekstura e betonit në gjendjen e tij natyrale.
Vetratat e mëdha të xhamit dhe ato me oranamente janë një tjetër element që plotëson xhaminë në
tërësinë e saj.